Data Alerts

Mga Pondo na Para Sana sa Mamamayan

Noong nakaraang taon 2007, naging matunog ang paglabas ng mga anomalyang transaksiyon ng pamahalaan sa mga malalaking proyekto nito. Lalo pang naging mainit ito ngayong taon dahil sa paglantad ng isang susing saksi sa kaganapan sa isa sa mga pinakakontrobersiyal na isyu ng korapsiyon, ang ZTE Deal.

KABABAIHAN AT ELEKTORAL: Tinig ng Kababaihan sa Gobyerno

Alam niyo ba noong Setyembre 17, 1937 nakamit ng mga kababaihan ang kanilang karapatang bumoto? Kaya naman sa ginanap na pambansang halalan noong Disyembre 14, 1937, naihalal ang 24 kababaihan sa iba't ibang posisyon sa buong bansa kasama na dito ang unang babaeng naging miyembro ng konseho ng siyudad ng Maynila na si Carmen Planas at nag-iiisang babaeng miyembro ng National Assembly na si Elisa Ochoa mula sa Agusan noong 1938.

Mula sa 1946 hanggang 2004, 204 ang mga babaeng naihalal sa lehislatura (Senado, Kongreso, Interim Batasang Pambansa at Mambabatas Pambansa) at ang pinakamarami ay boong ika-10 Kongreso na may 22 babaeng mambabatas.

Mendiola Masaker - Isang Paggunita

Laganap na Kawalan ng Lupa

Dalawampung taon na ang nakalilipas mula ng maganap ang Mendiola masaker. Ang pangunahing ipinaglalaban ng mga magsasaka noon ay ang kawalan ng sariling lupa. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili itong problema ng mga magsasaka. Ayon sa Kilusang Mangbubukid ng Pilipinas (KMP), sa sampung (10) magsasakang nagbubungkal ng lupa, pito (7) ay walang sariling lupa. Apat (4) naman sa pitong magsasaka ang baon sa utang sa mga ususero at/o rpibadong institusyong nagpapautang.