Data Alerts

What about the people's health?

November 2013

According to the National Statistical Coordinating Board, in 2011, a huge chunk (63%) of the total health expenditure in the country came from private sources or out of the people's pocket. Only 27% is contributed by the government while an even smaller portion of 9% came from social insurance or PhilHealth. These figures show the general picture of a highly privatized health service in the Philippines.

Rise against rice price hike!

October 2013

The price of well milled rice increased by 9% from June to October this year, while the price of regular milled rice increased by 11%. From 2010 to 2013, rice price increases ranged from 13% to 17%

Rice is the main staple food in the Philippines. The increase in the price of this commodity aggravates the poverty experienced by millions of Filipinos. Neoliberal policies in agriculture directly affects the country's food insecurity.

Kababaihan at Paggawa

Abril 2013

Maagap ang pag-anunsyo ng DOLE (Department of Labor and Employment) at Malacanang na walang aasahang dagdag sa sahod ang mga manggagawa sa Mayo 1, Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sa kabila nang inilabas na ulat ng NSCB (National Statistical Coordinating Board) na nagpapakitang simula 2006, walang signipikanteng pagbabago sa bilang ng mahihirap sa bansa, iginigiit ng pamahalaan ang pagbibigay lamang ng non-wage benefits sa mga manggagawa.

Para sa maraming kababaihang mababa ang sahod at walang katiyakan ang kalagayan sa paggawa, ang mga non-wage benefits na ito ay hindi makasasapat lalo pa’t hindi maampat ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, yutilidad at serbisyo.

Mapping Violence against Women and Children

February 2013

In 2012, there were 5,180 cases of rape against women and children, this translates to a woman or child being raped every one hour and 42 minutes. Reported cases of domestic violence (RA9262) increased by 92% from 2011 to 2012. Adding the number of cases of maltreatment against children, this translates to a woman or child beaten every 34 minutes and 48 seconds.

Kalusugan ng Kababaihan

Oktubre 2012

Ang malusog na mamamayan ay indikasyon ng maunlad na pamayanan. Partikular sa kalusugan ng kababaihan na siyang nagsisilang ng salinlahi, ang kanilang kalagayan ay pagpapatunay kung gaano naaalagaan ng pamahalaan ang taumbayan.

Kung sa salita ang pagbabatayan, ipinagmamalaki ng pamahalaan ang pagpaprayoratisa nito sa panlipunang serbisyo kabilang na ang kalusugan. Sa katunayan, sa proposed 2013 badyet, sinasabing P698.8 bilyon o 34.8% ang bahagi ng social service sa gagastusin ng pamahalaan sa susunod na taon. Pero sasapat na nga ba ito para tugunan ang pangangailangan, partikular sa serbisyong pangkalusugan?

Makatwiran nga ba ang oil price hikes?

Setyembre 2012

Sa pagpasok ng buwan ng Setyembe, muli na namang sinalubong ang mga kababaihan ng pagtaas ng presyo ng LPG. Nasa P6 per kilogram o P66 kada 11-kg cylinder ng LPG ang itinaas ng Petron Corp. at Isla LPG, hindi pa kasama dito ang value added tax. Kasunod nito, nagtaas ang Petron ng P1.40 hanggang P1.50 sa presyo ng kada litro ng diesel at P1.20 hanggang P1.30 sa gasolina. Noong nakaraang buwan, sunod sunod rin ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa monitoring mismo ng DoE, mula unang linggo ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre, tumaas ng 4.95% ang common price ng kada litro ng diesel at 3.10% naman sa gasolina. Mas malaki naman ang itinaas ng LPG na nasa 17.19%.

2013 Empowerment Budget: Tugma ba sa Pangangailangan ng Kababaihan?

Agosto 2012

Tinaguriang “empowerment budget” ang P2.006-trillion National Budget para sa 2013 na isinumite ng Malacanang sa kongreso noong nakaraang Hulyo. Ayon sa budget message ni Pang. Aquino, ang empowerment budget na ito ay lilikha ng mas maraming oportunidad para sa partisipasyon ng publiko sa pamamahala. Gayundin, malaking “investment” ito sa kapasidad ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpaprayoratisa sa mga pampublikong serbisyo katulad ng pagbibigay ng trabaho, edukasyon sa mga kabataan at kalusugan ng mamamayan.

Pero sa laki ng pangangailangan sa serbisyong panlipunan sa bansa, paano nga ba ito tutugunan ng administrasyong Aquino? Para sa mga maralitang kababaihan, libre, aksesible at kagyat na serbisyong panlipunan ang kailangan para makaagapay ang kanyang pamilya sa krisis ng kawalan ng trabaho at patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin.